VEŘEJNÁ SBÍRKA NA REKONSTRUKCI

Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
jistě jste si všimli, že finišují práce na projektu rekonstrukce areálu fotbalového hřiště. Fotbalový klub FC Nasavrky vyhlašuje dobročinnou sbírku na dofinancování akce rekonstrukce areálu fotbalového hřiště včetně vybavení kabin.

Areál fotbalového hřiště využívají nejen místní fotbalisté, ale i děti z mateřské a základní školy, některé další místní spolky a široká veřejnost k volnočasovým aktivitám. V průběhu rekonstrukce se vyskytly další požadavky na provedení prací, které nebylo možné zcela přesně specifikovat v průběhu zpracování projektové dokumentace, a v souvislosti s nezbytnými vícepracemi došlo i k navýšení ceny díla.

Prosíme proto nejen všechny příznivce sportu a pohybu o příspěvek na dofinancování této investiční akce.
Termín konání sbírky je: 20. prosinec 2018 – 28. únor 2019
Číslo sbírkového účtu: 286848516/0300 (Poštovní spořitelna)

Seznam jmen dárců bude umístěn na webových stránkách klubu a na pamětní desce na čestném místě v areálu hřiště. Souhlas ke zveřejnění jména je možné udělit uvedením jména dárce do zprávy pro příjemce u zasílané platby. Případně můžete tento souhlas udělit posláním údajů o provedené platbě společně se jménem dárce na email fcnasavrky@gmail.com.

Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou do konce února an těchto místech:

Městský úřad Nasavrky – pokladna (p. Blechová), Náměstí 77
Markitka s.r.o. (prodejna drogérie, papírnictví), Náměstí 45
Čerpací stanice EUROBIT, Slatiňanská 261

Na našich webových stránkách budeme uvádět také případné další informace týkající se rekonstrukce včetně zveřejnění vyúčtování sbírky.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se rozhodnou na rekonstrukci přispět a podpoří tak projekt, který bude sloužit především našim dětem a mládeži, fotbalistům i široké veřejnosti. Na závěr bych Vám rád popřál krásné Vánoce, pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku 2019.


Tomáš Michek, předseda FC Nasavrky, z.s.


Zpět do seznamu aktivit