Finanční podpora z Pardubického kraje

Děkujeme za podporu Pardubickému kraji, který nás v roce 2019 podpořil následujícími dotacemi:

Dotace na akci "Realizace vrtané studny pro zavlažování zrekonstruovaného hřiště" ve výši 100 000 Kč,
Dotace z programu "C1 - Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku" ve výši 70 000 Kč na pořízení hráčských lavic,
Dotace z programu "B1 - Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže" ve výši 15 000 Kč.

Zpět do seznamu aktivit