Finanční podpora z Pardubického kraje

Děkujeme za podporu Pardubickému kraji, který nás v roce 2021 podpořil následujícími dotacemi:


Dotace z programu "C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací" ve výši 160 000 Kč (realizováno vytápění kabin),

Dotace z programu "B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže" ve výši 20 000 Kč.

Zpět do seznamu aktivit