Výroční valná hromada 2022

FC Nasavrky z. s. zve všechny své členy a příznivce na valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 4. února 2022 od 18 hodin na fotbalovém hřišti v klubovně.
Drobné občerstvení zajištěno.
Prosíme o dodržování platných protiepidemiologických opatření.

Program valné hromady:
- Zahájení, schválení programu valné hromady
- Zpráva o činnosti klubu
- Plán činnosti na rok 2022
- Zpráva o činnosti oddílů
- Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2022
- Zpráva revizní komise
- Schválení výše členských příspěvků
- Diskuse
- Usnesení
- Závěr

Zpět do seznamu aktivit