Výroční valná hromada 2024

FC Nasavrky z. s. zve všechny své členy a příznivce na VOLEBNÍ valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 16. února 2024 od 18 hodin na fotbalovém hřišti v klubovně. Občerstvení zajištěno.

Navržený program:
- Zahájení, schválení programu valné hromady
- Zpráva o činnosti klubu za rok 2023
- Plán činnosti na rok 2024
- Zpráva o činnosti oddílů
- Zpráva o hospodaření v roce 2023, rozpočet na rok 2024
- Zpráva revizní komise
- Volba členů výkonného výboru
- Volba členů revizní komise
- Diskuse
- Usnesení
- Závěr

Zpět do seznamu aktivit